Hírek Konferenciák

Újra együtt az ORTE konferencián – KUNHEGYES 2021. október 1-3.

A tavalyi vírushelyzet sajnos nem tette lehetővé a konferencia megszervezését, de nagy örömünkre, idén október elején ismét találkozhattunk, és régi ismerősként köszönthettük egymást az Országos Református Tanáregyesület éves konferenciáján. A rendezvényre, az ország mind a négy egyházkerületének területéről érkeztek, a magyar református iskolaügyért tenni akaró egyesületi tagok, a református köznevelési intézmények delegációi. 2021. október 1-3. között a Kunhegyesi Református Egyházközség vendégszeretetét élveztük az SILOÁM Gyógyászati és Konferencia Központban, Kunhegyesen.

A konferencia előre meghirdetett színes programja az egyesület éves közgyűlésén túl szakmai előadásokra, a térség református értékeinek megismerésére valamint igazi gasztroélményre is lehetőséget biztosított. A szakmai konferencia résztvevőinek közösségében beszámoltunk az egyes intézmények örömeiről és nehézségeiről, az aktuális helyzetről. A bemutatkozók között hallhattuk a kisebb és nagyobb létszámú, az évtizedek óta református és a nemrég átvett intézmények összefoglalóit. A tanulságos helyzetelemzések megerősítették a jelenlévőket abban, hogy továbbra is a református iskolák protestáns szellemiségét erősítve, időtálló értékeket közvetítve kell dolgoznunk intézményeinkben.

Az ORTE konferenciákon megszokott módon a helyszínt adó térség látnivalóit és történelmi értékeit is megtekintettük. A térséget bemutató színes program során, a Közép-Tisza vidékén templom és kastélylátogatásokon vettünk részt. Útikalauzunk Nt. Nagy Kálmán tiszteletes úr volt, aki színes anekdotákkal gazdagította a túránkat. A közel harminc éves lelkészi szolgálata során megismerte az itt élő embereket és a gyülekezetben sok történettel és személyes élménnyel gazdagodott. Amíg elértük első úti célunkat, hallgathattuk a város történelmének talán legérdekesebb epizódjáról, a megváltás koráról, a redemptióról, a validusok és invalidusok történetéről. Arról, hogyan lett a Kunhegyesről áttelepülő családok okán szoros testvérfaluja Bácsfeketehegy, a Vajdaságban.

Tiszaroff településen meglátogathattuk a térség valaha legbefolyásosabb családjának kastélyát, a Borbély-kastélyt, mely ma a MNB zárt üdülője, de idegenvezető kíséretében megnézhettük a parkot és a főépületet. Majd ezt követően a református templomhoz vezetett az utunk. A 18. században paticsból készült első templomot a Tisza áradása többször megsemmisítette, így a falu sokszor templom nélkül maradt, mígnem 1726-ban Borbély Mihály az új földesúr átadta a magtár épületét, a “Rákóczi kenyeres házát” a híveknek, akik átépítették, bővítették és Mária Terézia engedélyével 1762-ben külön templomtornyot építettek mellé, melyben három harang került elhelyezésre. A kisharang 1922-ben míg a nagy és a közepes harang 1947-ben készült. A templom első orgonája 1882-ben került beépítésre, de a most is megszólaló késő barokk orgona 1941-ben készült. Az ORTE közösségében Kurgyis András tanár úr meg is szólaltatta, és orgonajátéka kíséretében énekeltünk egy dicséretet.

Ezután Tiszabura református templomában jártunk, melyet a 15. századi gótikus kőtemplom bővítésével 1799 és 1806. között építettek. A szószék, az úrasztala, a padok és az orgona a 19. századból származik. Felújítására a Tisza-tavi Templomok Útján projekt keretében került sor. A templomhoz, a faluhoz fűződő érdekes történetek ma már anekdotákká szelídültek. Öröm volt hallgatni nagytiszteletű úr elbeszéléseit. A közös együttlét örömére, a templombelső kiváló akusztikáját kipróbálva egy többszólamú dicsérettel örvendeztettük meg a házigazdákat.

Végighaladtunk a Kunhegyes közelében lévő hatalmas víztározó mellett, mely a Tisza vízszabályozásában jelentős szerepet tölt be. Körutunk során láthattuk a Tisza-tóra épített modern úszóházakat, melyek Abádszalók térségében egyre nagyobb számban épülnek.

A konferencia programjai között a kastély és templomtúra mellett két előadásra is sor került. Első este Győri József a DRKG nyugalmazott igazgatója tartotta meg érdekes előadását „A Hőskor, Református iskolák a kilencvenes években” címmel. A rendkívül érdekes előadás során a református köznevelés rendszerré formálódásának korai szakaszának történéseiről hallgathattunk. Az előadás anyaga nyomtatásban is megjelent a Református Tiszántúl 2021.évi 2. számában. A második előadásra a Kunhegyesi református templomban került sor. A téma és a helyszín –véleményem szerint- némi disszonanciára adhatott okot a hallgatóság körében. Dr Ujlaki-Győri Anna mentálhigiénés szakember a Gender ideológiáról tartott előadást. A napjainkban mesterségesen divatos téma ebben a körben is elhangzott. Ezt követően a házigazda intézmény igazgatója, Magyar György mutatta be az ORTE konferencia résztvevőinek az anno alulról építkező, mára többcélú intézménnyé gyarapodó komplexumot, a Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózatot. Isten áldása legyen továbbra is az intézmény működésén! A második napon került sor az egyesület közgyűlésére is, mely lehetőséget biztosított a közös dolgaink megbeszélésre.

A konferencia zárására ORTE szokás szerint a vasárnapi Istentiszteleti alkalmon került sor.

A SILOÁM Gyógyászati és Konferencia Központ nagyszerű környezetet nyújtott a konferencia lebonyolításához. A finom ételek, a táj jellegzetessége a birkapörkölt kiváló kulináris élményt biztosított a résztvevők számára. Hálásan köszönjük az ORTE elnökségének, hogy ismét megtalálták a lehetőséget és megszervezték a konferenciát. Köszönetet mondunk a házigazda Kunhegyesi Egyházközségnek és intézményeinek a szíves fogadtatásért és ellátásért. Isten gazdag áldását kívánjuk életükre, munkájukra!

Soli Deo Gloria

Kelemen Gabriella ORTE tag