Hírek

Év végi köszöntő

Kedves Tagtársak, Kedves Pedagógusok!

Az előző évhez hasonlóan a 2021-es évben is számos nehézséggel kellett megküzdenünk a járványügyi helyzet miatt. Mindezek ellenére egyesületünk életében történtek örömre okot adó változások. A kötelező választmányi ülések mellett végre volt lehetőségünk személyes találkozásokra intézményi alkalmakon, megtarthattuk éves konferenciánkat, közgyűlésünket és megtörtént a már régóta tervezett alapszabály módosítás is. Elkészült az ORTE új honlapja (www.orte.hu), mely az elmúlt időszak dokumentációja mellett tartalmazza konferenciánk és a közgyűlés részletes beszámolóját és lehetőséget ad egymás tájékoztatására is.

A Zsinati Oktatásügyi Iroda támogatása és a házigazda Kunhegyesi Református Egyházközség vendégszeretete nagyban hozzájárult, hogy konferenciánk élményt, hitben való erősödést és szakmai eszmecserét egyaránt nyújtott az ország mind a négy egyházkerületéből érkezett, a magyar református iskolaügyért tenni akaró egyesületi tagok és a református köznevelési intézmények képviselői számára.

Egyesületünk életében fontos, hogy az adminisztrációs és törvényi adatszolgáltatási feladatainknak rendben eleget tettünk, az egyesület gazdálkodása stabil volt. Nagy szerepet játszott ebben tagtársaink és intézményeink támogatása. Továbbra is várjuk református intézményeink részvételét egyesületünk életében és kérjük támogassák annak működését! 2022 az ORTE alapításának és újjáalapításának is jubileuma. Szeretnénk ezt Debrecenben méltó módon megünnepelni, melyben számítunk minden tagtársunk, támogatónk és a református iskolaügyért felelősséget érző pedagógus és érdeklődő részvételére.

Minden kedves pedagógus és tagtársamnak áldott karácsonyt, egészségben és örömben gazdag, boldog új évet kívánok! „Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1János 4,9)

Kazincbarcika, 2021. december 21.

Csernaburczky Ferenc elnök sk.