Kik is vagyunk?

Az Országos Református Tanáregyesület Alapszabálya szerint „összefogja a magyar református iskolaügyért tenni akaró személyeket. Erősíti a református iskolák protestáns szellemiségét rendezvényekkel, kiadványok megjelentetésével. Tagjainak érdekeit védi.”

Az 1902-ben, a Debreceni Református Kollégiumban alapított szervezet akkor Kárpát-medencei kitekintésű volt. 1992-ben ugyancsak a Debreceni Kollégiumban újraindítva nem kellett ezt a patinás nevet megváltoztatni, hiszen 2004 óta az Alapszabályban is rögzített módon ismét vannak olyan Kárpát.medencei református tanárok a tagjaink között, akik a jelenlegi országhatárokon kívül élnek és dolgoznak. De ugyanazokért a fent említett célokért.

Évenként megrendezett szakmai konferenciáinkon, amelyek egyúttal az Egyesület közgyűlései is, a 60-nál is több oktatási intézményt (óvodától egyetemig) képviselő mintegy 400 tagunk kb. harmada vesz részt, akik már ismereősként üdvözlik egymást, s az éppen a konferencia napirendjén szereplő témák mellet ez a találkozás jó alkalom arra is, hogy a kollégák a különböző iskolák hasonló gondjairól-örömeiről is értesüljenek a büfében beszélgetve.

Az Alapszabály lehetőséget nyújt arra is, hogy a református iskolákban tanító nem református felekezetű kollégák, valamint a nem egyházi iskolákban oktató református tanárok is szerepet vállaljanak az Orté-ban. 2010. áprilisi debreceni konferenciánk ebbe az irányba is nyitni próbál.

Debrecen, 2010. március 1.

dr. Korsós Bálint
az ORTE elnöke