Hírek

ORTE konferencia a hepehupás vén Szilágyban

Az Országos Református Tanáregyesület éves konferenciájára az idén a Szilágy megyei Zilahon került sort. Ebben az évben a helyszínt és a házigazda szerepét az erdélyi Zilahi Református Wesselényi Kollégium biztosította számunkra 2022. október 21-23. között.

A magyarországi köznevelési református intézmények képviselőinek a három napos konferencia gazdag programkínálata mellett lehetősége volt a szakmai beszélgetésre, tapasztalatcserére is.

A találkozás áhítattal egybekötött megnyitásának is a felújított kollégium adott otthont. Vendéglátóink szeretetteljes fogadtatása, bemutatkozása után hallgattuk meg dr. Kovács Éva lenyűgöző, érdekes és a térséghez és az ősi kálvinista Wesselényi kollégiumhoz kötődő legnagyobb magyar költőről, Ady Endréről szóló előadását.

A második nap történelmi, egyházi és természeti helyszínekben, eseményekben gazdag programja során látogatást tettünk a Zilah-Fenyvesi Református Gyülekezet templomába, ahol Nt. Püspök Sándor Csaba lelkipásztor fogadott bennünket. A hatalmas és impozáns templom már a külső megjelenésével is megfogott bennünket. A belső elrendezés különlegessége a három oldalirányú egyforma méretű hajó körbefutó karzattal. A templom belső falán 3 címer látható a középső a városé, amelyet a Kis és Sarak, valamint a Száva és Bikfavi családok címere zár közre.  

A napsütéses szép idő kedvezett a nap további programjaihoz. A Meszes- hegység völgyében elterülő Zilah történelmi nevezetességeit Bara Erzsébet tanárnő kalauzolásával ismerhettük meg. A főtéren található a kollégium névadójának Wesselényi Miklósnak a szobra, amely Fadrusz János alkotása. A teret körbevevő épületek, a Vigadó és a város épülete mellett feltűnt a híres régi kollégiumi épület, Ady Endre egykori iskolája.

Szakmai kirándulásunkat Zsibóra folytattuk, ahol a település nagy értékét, a református templomot tekintettük meg, azon kevés Wesselényi-épületek és emlékhelyek egyikét, amely még mindig azok kezében van, akiknek épült, vagyis a magyar közösségé. Högye- Gál Roberto helyi lelkésztől sok érdekességet tudtunk meg a XIII. századi épületről.

A templom egyik különlegessége a zsibói alabástromból készült eredeti szószék. Szintén eredeti a kazettás mennyezet, és a falon található dombormű, valamint a templom dísze, a két család, a Wesselényi és Wesselényi István feleségének, a vargyasi Daniel Polixénia családjának címere.

A zsibói Wesselényi kastély hajdani angolkertje ad ma otthont annak a csodálatos botanikus kertnek, ahol szebbnél szebb növények, különleges trópusi fajok és a rózsák szédítő illata fogadott minket. Jelenleg több mint 5000, a világ minden pontjáról érkezett növény tekinthető itt meg, valamint akvárium és vadaspark is működik a hajdani Wesselényi birtokon.

A természet ezen csodája után utunk Almásgalgó határában található geológiai érdekességű sziklaképződményhez vezetett, amelyet a Sárkányok kertjeként emlegetnek.

A legenda szerint sok száz évvel ezelőtt élt itt egy csodaszép pásztorleány. Amennyire szép volt, éppen annyira szegény is. Egész nap a rá bízott juhocskákat legeltette a környéken. Mivel nagyon fiatal és csodaszép volt, a környék nyalka vadászlegénye nagyon beleszeretett. Történt, hogy amíg a fiatalok egymással enyelegtek, bizony a juhnyáj szanaszét szóródott, és ráadásul tilosba is ment. Mindezekért a juhnyáj felmérgelődött gazdája megátkozta a szegény szép pásztorlányt: – Válj kővé, ahol vagy! – kiáltotta haragosan. És úgy is lett, de nem csak a csodaszép, kék szemű pásztorlány vált sziklává, hanem a gonosz lelkű gazda is. Alkonyatkor és hajnalonként az alacsonyan járó napsugarak által keltett árnyékok juhocskákká változtatják a hajlott hátú kőtömbök vetületeit. A sárkánykerti kőamfiteátrum bizarr alakzatai több méter magasak. Összetételük agyag, homokkő, apró kavics.

A nap zárásaként és a finom, ízletes vacsorát követően a konferencia résztvevőinek a bemutatkozása, az intézmények képviselőinek iskolai életükről és jelenlegi helyzetükről történő beszámolója következett. Jó volt hallani a már régóta ORTE tagként részt vevők mellett az új és belépni kívánó tagok beszámolóit és azt a szellemiséget, amely a református iskolákhoz való tartozást erősítette.

A konferencia zárására a vasárnapi Istentiszteleti alkalmon került sor a zilahi Belvárosi Református Templomban. Majd a templomkerteben az 56-os események tiszteletére állított kopjafánál került sor az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.

Hálásan szívvel köszönjük meg az ORTE elnökségének, hogy lehetőséget teremtett a konferencia megszervezésére és a MRE Oktatási Szolgálatának a lebonyolítás támogatására. Köszönetet mondunk Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatójának, Bara Lajosnak és kedves feleségének Bara Erzsébetnek, mint házigazdának a szíves fogadtatásért és ellátásért. Isten gazdag áldását kívánjuk életükre, munkájukra!

Molnárné Fésüs Mónika