Hírek

MEGHÍVÓ – az Országos Református Tanáregyesület Konferenciájára

Szeretettel értesítem, hogy az Országos Református Tanáregyesület elnöksége az egyesület honlapján is meghirdetett időpont szerint, az egyesület konferenciáját 2022. október 21-23-a között rendezi meg a ZILAHI REFORMÁTUS WESSELÉNYI KOLLÉGIUM (Mihai Viteazul Sugárút 25., Zilah, 450090, Szilágy megye), mint házigazda közreműködésével.

Közgyűlésünket, az esedékes tisztújítás előkészítése és zavartalan lebonyolítása érdekében – a választmány döntése szerint – december elején Debrecenben kívánjuk megtartani.

A közgyűlés pontos meghívóját annak rendje szerint a honlapunkon idejében közzé tesszük, az intézményeknek és tagtársaink számára a levelezési címen eljuttatjuk.

Idei éves konferenciánk megrendezése – alapszabályzatunk szerint – iskolai rendezvény tartásával, iskolák és gyülekezetek közötti kapcsolat ápolásával, pedagógusok eszmecseréjével és közvetlen tapasztalatszerzéssel kívánja erősíteni a református identitást.

A konferencia a Zsinati Oktatási Szolgálat támogatásával valósul meg, ezért tagtársaink számára térintésmentes, de az utazás önköltséges, egyénileg történik.

A konferenciánkra – a kiadott program szerint – szeretettel várjuk kedves tagtársainkat és az intézményi képviselőket.

Kazincbarcika, 2022. szeptember 26.

Csernaburczky Ferenc
elnök